Demonstrace proti okupaci 
 
Československa a jejich potlačení