top of page

LITERATURA A ODKAZY

 

Smyslem této internetové prezentace není podat vyčerpávající popis srpnových událostí roku 1969. Pro zájemce o hlubší poznání této problematiky jsme připravili alespoň výběrový přehled literatury, z níž mohou čerpat podrobnější informace.

Prozatím nejnovějším a nejkomplexnějším zpracováním problematiky potlačení protiokupačních demonstrací  v roce 1969 je publikace s názvem Demonstrace v Československu v srpnu 1969

a jejich potlačení, kterou v roce 2012 vydal Ústav pro studium totalitních režimů. Její autoři Milan Bárta, Jan Břečka a Jan Kalous na základě rozsáhlého archivního výzkumu velmi zdařile podávají detailní popis událostí srpna roku 1969, které zasadili do kontextu tehdejšího dění.

 

 

 

BÁRTA, Milan: Inspekce ministra vnitra v roce 1968 a posrpnové čistky v aparátu ministerstva. Pamět a dějiny, 2009, roč. III, č. 1, s. 105-114 (dostupné online)

 

BLAŽEK, Petr - EICHLER, Patrik - JAREŠ, Jakub a kol.: Jan Palach '69. FF UK - ÚSTR - Togga, Praha 2009

 

BŘEČKA, Jan: Brněnský 21. srpen 1968. K 40. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. In: Vlastivědný věstník moravský, 2008, roč. 60, č. 3. Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, Brno 2008, s. 242-249.

 

BŘEČKA, Jan: Divoký západ si z našeho státu už dělat nedáme... Průběh demonstrací 21. a 22. srpna 1969 v Brně. Paměť a dějiny, 2009, roč. III,

č. 3, s. 33-48. (dostupné online)

 

BŘEČKA, Jan -  SEČKÁŘOVÁ, Věra: Srpnové události 1968 a 1969 v Brně. Magistrát města Brna 2009

CUHRA, Jaroslav: Trestní represe odpůrců režimu v letech 1969-1972. Sešity ÚSD AV ČR, sv. 29, ÚSD AV ČR, Praha 1997

 

CVRČEK, Lukáš: Oběti potlačení protiokupačních protestů v Praze v srpnu 1969. In: STŘEDOVÁ, Veronika - ŠTĚPÁN, Jiří a kol.: České, slovenské

a československé dějiny 20. století V. OFTIS - Univerzita Hradec Králové, Ústí nad Orlicí 2011, s. 125-135

 

CVRČEK, Lukáš: Rebelové z jeskyně. Sonda do osudu aktérů protiokupačních aktivit v roce 1969 na severu Čech. Paměť a dějiny, 2010, roč. IV, č. 1, s. 5-19 (dostupné online)

 

DOSKOČIL, Zdeněk: Duben 1969. Anatomie jednoho mocenského zvratu. ÚSD AV ČR - Doplněk, Praha- Brno 2006

 

KALOUS, Jan: ČSSR - okupanti 4:3. Analýza jedné březnové noci. Paměť a dějiny, 2009, roč. III, č. 2, s. 22-43 (dostupné online)

 

MUZIKANTOVÁ, Marie: Pohotovostní pluk VB ČSR (1969) 1970-1990 (nástin organizačního vývoje). In: Sborník Archivu ministerstva vnitra,

č. 2/2004, OASS MV ČR, Praha 2004, s 75-94 (dostupné online)

 

PECKA, Jindřich - PREČAN, Vilém (eds.): Proměny pražského jara 1968-1969. Sborník studií a dokumentů o nekapitulantských postojích v československé veřejnosti. ÚSD AV ČR - Doplněk, Praha - Brno 1993

 

TŮMA, Oldřich: Oběti událostí sprna 1969. In: FAJMON, Hynek (ed.): Sovětská okupace Československa a její oběti. Centrum pro studium demokracie a kultury, Brno 2005

 

TŮMA, Oldřich: Protirežimní demonstrace v Praze. In: BLAŽEK, Petr (ed.) Opozice a odpor proti komunistickému režimu v Československu 1968-1989. Dokořán - Ústav českých dějin FF UK, Praha 2005, s. 140-157

 

TŮMA, Oldřich a kol.: Srpen '69. Edice dokumentů. ÚSD AV ČR - Maxdorf, Praha 1996

 

 

 

 

bottom of page